Hidlo a didoli Cynhyrchion 24

argaeledd
brand
Math Cynnyrch
Maint
Trefnu yn ôl

Saucony — Esgidiau Dynion


 

Saucony Esgidiau

Saucony ei sefydlu yn 1898. Gyda dros ganrif o redeg yn eu gwaed, Saucony esblygodd o ffatri leol i frand byd-eang ym maestrefi Boston, gan ysbrydoli rhediadau da ledled y byd.

Rydym yn gwybod Saucony nid yw'r gair hawsaf i'w ddweud, ond mae stori y tu ôl iddo. Mae'r logo wedi'i ysbrydoli gan y Saucony Creek yn Kutztown, PA, lle dechreuodd y brand a llifodd y dŵr o amgylch tair clogfaen gwahanol. Heddiw, maen nhw'n sefyll am glogfeini arweiniol brand Sauvony: perfformiad da, iechyd da a chymuned dda.

Saucony rhoi mwy o ffyrdd i redwyr herio eu hunain bob dydd, gyda chynhyrchion gwthio ffiniau sy'n atgyfnerthu ein hymrwymiad i ddylunio ac arloesi a fydd yn eich helpu i redeg yn gyflymach ac yn haws. Saucony wedi treulio'r ganrif ddiwethaf ar flaen y gad o ran technoleg arloesol ac arddull nodedig gan ddod â daioni i bob cynnyrch a gwahodd miliynau ledled y byd i redeg gyda ni.

prynu Saucony Esgidiau Dynion gyda hyder fel The Foot Factory yn adwerthwr awdurdodedig.
-