Irregular Choice

Hidlo a didoli Cynhyrchion 11

argaeledd
brand
Math Cynnyrch
Maint
Pris
Y pris uchaf yw 拢132.00
Trefnu yn 么l
Irregular Choice

Irregular Choice ei greu gan Dan Sullivan yn 1999 fel rheswm i sefyll allan o'r dorf. Wedi'i eni yn Llundain, Lloegr, a'i fagu ar y Kings Road yn y 70au yn ystod oes y Pync, roedd Dan yn ddigon ffodus i deithio'r byd gyda'i deulu.

Tra bod ei rieni wedi datblygu eu casgliadau esgidiau afreolaidd eu hunain, gan gynnwys 鈥淭ransport鈥 a 鈥淐haos Creators鈥, cafodd Dan ymweld 芒鈥檙 lleoliadau mwyaf rhyfeddol ac ysbrydoledig, gan ganiat谩u iddo socian ym mhopeth a oedd o鈥檌 amgylch. Roedd wedi gadael cartref erbyn ei fod yn 15 oed ac agorodd ei siop esgidiau gyntaf yn Covent Garden yn 18 oed, a drodd yn 6 siop yn fuan.

Yn ystod ei 20au canol i ddiwedd ei XNUMXau dewisodd Dan fynd yn 么l i'r dwyrain pell i gwrdd 芒 ffatr茂oedd a deall y cyfleoedd oedd yn cael eu cynnig o'r rhan honno o'r byd.

Roedd y cyfleoedd a ddarganfu Dan yn Tsieina yn caniat谩u gweithgynhyrchu manwl a chreadigol, am bris fforddiadwy a symiau bach. Rhoddodd hyn gyfle i Dan gyfuno adnoddau鈥檙 dwyrain pell 芒鈥檙 profiadau a gasglodd dros gyfnod, a gwledydd, mwyaf creadigol ei genhedlaeth. Ac o hyn Irregular Choice ei eni.

Mae Dan wedi glynu'n benderfynol iawn at ei athroniaeth ar hyd yr 21 mlynedd diwethaf, sef cadw Irregular Choice fel rhywbeth nad yw tueddiadau pasio yn dylanwadu arno, ond yn wreiddiol ac wedi'i osod ar wah芒n i'r dorf. Mae ei ofn yn trosi i gynllun yr esgidiau, ac an Irregular Choice nid yw esgid yn debyg i unrhyw un arall y byddwch chi'n dod o hyd iddo.

Nid yw Dan yn gwrando ar yr hyn sy'n digwydd yn y diwydiant ffasiwn na'r hyn y gallai brand arall fod yn ei wneud. Dyma beth sy'n gwneud Irregular Choice dyluniadau hollol unigryw a gwir. O sodlau addurnedig, cerfiadau pren addurnedig, swyn cywrain bach a ffabrigau moethus, i'r cyfuniadau lliw cofiadwy, mae gan bawb

Irregular Choice hoff esgid neu stori. Bob blwyddyn mae Dan yn creu dros 600 o wahanol arddulliau, ac yn nodi arddulliau, ffotograffau a sgetshis yn gyson, mae'n broses greadigol sy'n ehangu'n barhaus gan gyrraedd yr hyn sydd bellach yn fwy na 10,000 o opsiynau gwahanol.

Mae pob Irregular Choice mae gan y cwsmer eu hoff ddyluniadau eu hunain, a gyda chasgliad mor enfawr i ddewis o bob tymor mae rhywbeth i demtio pob caethiwed esgidiau bob amser.

prynu Carhartt WIP gyda hyder fel The Foot Factory yn fanwerthwr awdurdodedig