Hidlo a didoli Cynhyrchion 15

argaeledd
brand
Math Cynnyrch
Pris
Y pris uchaf yw £19.99
£
£
Trefnu yn ôl

New Era - Hetiau


 

New EraYm 1920, mae Ehrhardt Koch yn gweld cyfle i ailgynllunio proses ac ansawdd y penwisg ac yn benthyca arian gan ei chwaer a'i gyn-gydweithiwr i ddechrau Cwmni E. Koch. Yn ei flwyddyn gyntaf o weithredu, defnyddiodd y cwmni eu proses newydd i gynhyrchu mwy na 60,000 o gapiau tebyg i Gatsby. Ar ôl lansiad llwyddiannus, mae Cwmni E. Koch yn newid ei enw yn swyddogol i New Era Mae Cap Co.

Yn y 1960au New Era dechreuodd werthu'n uniongyrchol i bob tîm MLB yn ei Gyfarfodydd Gaeaf blynyddol. Roedd hwn yn gam hollbwysig ar lwybr y brand i fod yn unigryw gyda'r gynghrair.

yn 2015 New Era arwyddo cytundeb byd-eang gyda thîm pêl-droed Manchester United. Rhoi New Era detholusrwydd gyda'r ddau frand chwaraeon mwyaf adnabyddus yn y byd. Manchester United a'r Yankees.

Gwneud hanes penwisg chwaraeon yn 2016, New Era yn dod yn gap swyddogol ar y llys yr NBA, gan wneud New Era y brand cyntaf yn hanes chwaraeon i gael hawliau penwisg unigryw ar y cae, ar y cyrion ac ar y cwrt yn fyd-eang ar gyfer pob un o'r tair cynghrair fawr yn yr UD ar yr un pryd.prynu New Era hetiau gyda hyder fel The Foot Factory yn adwerthwr awdurdodedig.-