Hidlo a didoli Cynhyrchion 144

argaeledd
brand
Math Cynnyrch
Maint
Pris
Y pris uchaf yw £13,500.00
£
£
Trefnu yn ôl

' 47 Brand — Hetiau

 
"Two cents" oedd y geiriau Saesneg cyntaf y byddai efeilliaid o'r Eidal, Henry ac Arthur D'Angelo, yn eu dysgu wrth fewnfudo i America. Roedd egni ffandom lleol yn eu hannog i ddechrau peddlo pethau cofiadwy ar strydoedd Boston yn ddim ond 12 oed.

Nawr mae gan '47 drwyddedau i greu hetiau, dillad ac ategolion ar gyfer yr Uwch Gynghrair Pêl-fas, y Gymdeithas Bêl-fasged Genedlaethol, y Gynghrair Hoci Genedlaethol, y Gynghrair Bêl-droed Genedlaethol, Cynghrair Big Bash, Pêl-fas y Gynghrair Leiaf, Major League Lacrosse, Cynghrair Rygbi Cenedlaethol a dros 900 o sefydliadau coleg yn yr Unol Daleithiau.


Prynu '47 Brand Het oddi wrth The Foot Factory yn hyderus gan ein bod yn fanwerthwr awdurdodedig.-