Hidlo a didoli Cynhyrchion 4

argaeledd
brand
Math Cynnyrch
Maint
Trefnu yn ôl

Biomecanics


 

Biomecanics

 

Biomecanics ymchwilio ar y cyd â Sefydliad Biomecaneg Valencia, sut mae siâp traed plant yn esblygu, gan gymryd i ystyriaeth y instep, bwa plantar a chyfraddau twf. Rhoddodd casgliadau'r astudiaeth dystiolaeth wyddonol i ni ddylunio esgidiau cyfeillgar sy'n addasu i bob cam o dyfiant y droed.

Yn ystod y cyfnodau dylunio a datblygu, Biomecanics defnyddio cronfeydd data anthropometrig 3D o boblogaeth plant Ewrop er mwyn addasu siâp a dimensiynau eu hesgidiau i siâp traed plant.

Yn ogystal, maent yn cynnal astudiaethau ar batrymau symud ac yn dadansoddi rhyngweithiad y droed â'r ddaear fel y gallant benderfynu pa feysydd sydd â'r traul mwyaf ar y gwadn a'u haddasu i'r gwahanol gyfnodau twf.

Canlyniad y cydweithio hwn yw esgidiau plant sy’n addasu i nodweddion morffolegol troed y plentyn ac sy’n esblygu gydag ef ar bob cam. Mae'n sicrhau datblygiad cywir sgiliau modur y plentyn, heb golli golwg ar rywbeth pwysig iawn. Esgidiau gorau posibl wedi'u haddasu i anghenion gwirioneddol troed mewn twf cyson.

Biomecanics yn cael eu cynhyrchu ag elfennau sy'n rhydd o ffthalate, cromiwm a nicel, gan ddefnyddio gludiau dŵr. Yn y dyluniadau, rydym wedi dileu rhannau symudadwy bach a allai fod yn beryglus i rai bach. Cydymffurfio â deddfwriaeth tegannau.


HYBLYG A pherchen
Mae'r gwadn yn hwyluso symudiad y droed i bob cyfeiriad: ystwythder, dorsiflexion a dirdro er mwyn peidio â chyfyngu ar symudedd y droed a chaniatáu trosglwyddo ysgogiadau.

FRICTION
Mae dyluniad rhigol y gwadn yn yr ardal fetatarsal yn darparu gafael digonol i ganiatáu momentwm wrth gropian.

STABLEDD
Mae'r sefydlogwyr meddal a'r sylfaen uffern eang ychwanegol, yn caniatáu i fabanod reoli symudiadau medial-ochrol eu traed a chadw eu cydbwysedd wrth gymryd eu camau cyntaf. Mae'r arloesedd hwn yn dileu'r angen am atgyfnerthu mewnol neu gefnogaeth sy'n cyfyngu ar symudiad ffêr.

FIT
Mae ein system cau Hook & Loop yn atal rhuthro ac yn caniatáu i'r esgid gael ei addasu. Mae'r tafod padio yn atal pwysau gormodol ar ben y droed Yn y dyluniadau rydym yn dileu'r rhannau bach symudadwy a allai fod yn beryglus i'r rhai bach. 


prynu Biomecanics gyda hyder fel The Foot Factory yn adwerthwr awdurdodedig.-